PROTAN SE TITANIUM+

PROTAN SE TITANIUM+

Dit nye ekstensive grønne tag får en solid membran, når det lægges med Protan Se Titanium+ - en rodbestandig PVC membran, der modstår varme.

Protan SE Titanium+ er en rodbestandig PVC-membran med polyesterarmering, som er beregnet til brug på ekstensive grønne tage. Det er særligt velegnet med hensyn til modstandsdygtighed over for UV-stråling, varme og mikrober.

Polyesterarmeringen giver optimal mekanisk befæstning, når det er nødvendigt.

Sedumplanter kan kun lægges i sommerhalvåret, og derfor er et vigtigt at have en tagfolie, der både kan fastgøres mekanisk, og som er brandklassificeret. Protan SE Titanium+ er brandklassificeret i henhold til Broof (t1) og Broof (t2).

Tykkelse:
1,6 mm

Standardbredder:
1,0 m
2,0 m

Standard rullelængde:
20 m

Standardfarver:
Lysegrå F91

Brandtekniske krav til eksponeret tagdækning i et byggeri

I de nordiske lande skal tagdækning være ikke-brændbar eller opfylde brandklasse BROOF(t2) på det underlag, den monteres på.

BROOF(t2)-klassificering på Protan tagdækning:

Protan tagdækning opfylder brandklasse BROOF(t2) baseret på prøvning i henhold til NS-EN1187(del 2) og klassifikation i henhold til NS-EN 13501-5 på følgende underlag:

Type underlag

Protan SE Titanium+

EPS

EPS og ≥120g/m2 glasfilt

Nej

Ja

Stenuld

Ja

PIR/PUR

Ja

Tagbeklædning af træ

Ja

Beton/silikatplade

Ja

Gammel dækning på EPS

Gammel dækning og ≥120g/m2   glasfilt EPS

Nej

Ja

Gammel dækning på stenuld

Ja

Gammel dækning på PIR/PUR

Ja

Gammel dækning på tagbeklædning

Ja

Gammel belægning på beton/silikatplade

Ja

 

Generelle regler for brandklassificering af tagdækning i Europa:

Prøvning af udvendig brandpåvirkning af tagdækning til klassificering i Europa finder sted efter prøvningsmetoderne prEN*)1187. Denne standard er opdelt i fire dele:

  • prEN1187 del 1, kendt som den tyske brandprøvning
  • prEN1187 del 2, kendt som den nordiske brandprøvning
  • prEN1187 del 3, kendt som den franske brandprøvning
  • prEN1187 del 4, kendt som den britiske brandprøvning.

*) prEN, hvor pr står for Preliminary, E-European og N-Norm). Alternativt anvendes også ENV, hvor V står for “Vornorm”

Det er op til myndighederne i hvert enkelt land at afgøre, hvilke af de fire metoder, der skal accepteres. Efter tilfredsstillende prøvning kan tagdækningen klassificeres i henhold til EN13501-5 for det aktuelle underlag, den er prøvet på, og får klassifikationen:

  • BROOF(t1) i henhold til EN13501-5 og ENV 1187 del 1,
  • BROOF(t2) i henhold til EN13501-5 og ENV 1187 del 2,
  • BROOF(t3) i henhold til EN13501-5 og ENV 1187 del 3,

       eller

  • BROOF(t4) i henhold til EN13501-5 og ENV 1187 del 4.
  •  

Kontakt Tørt for at få en oversigt over alle aktuelle brandklassifikationer eller se SINTEF TG nr. 2010.

Vi har løsninger for klassificeringerne BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3) og BROOF(t4) på de fleste aktuelle underlag.