PROTAN COOL ROOF

Protan Cool Roof er et system, der anvender en hvid membran med et dokumenteret højt solreflektansindeks (SRI) – og mindre behov for køling.

En hvid tagoverflade med høj solreflektans genererer meget lavere temperaturer i en kompakt tagkonstruktion sammenlignet med mørkere farver. Et højt solreflektansindeks gør taget mere holdbart, reducerer behovet for køling af bygningen og modvirker den urbane varmeeffekt – en vigtig faktor i et sydeuropæisk klima.

I et køligt klima kan det være fordelagtigt at lægge hvid membran foran f.eks. friskluftsindtaget til A/C-enheder, eftersom temperaturen vil være adskillige grader lavere sammenlignet med resten af overfladen.

Det produkt, der benyttes i et Cool Roof system fra Protan, er hvidt Protan SE, der fastgøres mekanisk eller sikres ved brug af vakuumtagkonceptet.

Protan Cool Roof er blevet testet i overensstemmelse med ASTM C 1549-04 og ASTM C 1371-04a ved brug af metoder godkendt af CRRC (Cool Roof Rating Council).

Tykkelse:
1,2 mm
1,6 mm
1,8 mm
2,0 mm

Standardbredder:
1,0 m
2,0 m

Standard rullelængde:
20 m ved tykkelse 1,2 mm og 1,6 mm
15 m ved tykkelse 1,8 mm og 2,0 mm

Standardfarve:
Hvid F01

Brandtekniske krav til eksponeret tagdækning i et byggeri

I de nordiske lande skal tagdækning være ikke-brændbar eller opfylde brandklasse BROOF(t2) på det underlag, den monteres på.

BROOF(t2)-klassificering på Protan tagdækning:

 

Protan tagdækning opfylder brandklasse BROOF(t2) baseret på prøvning i henhold til NS-EN1187(del 2) og klassifikation i henhold til NS-EN 13501-5 på følgende underlag:

Type   underlag

Protan   SE Cool Roof

EPS

EPS og ≥120g/m2 glasfilt

Nej

Ja

Stenuld

Ja

PIR/PUR

Ja

Tagbeklædning af træ

Ja

Beton/silikatplade

Ja

Gammel dækning på EPS

Gammel dækning og ≥120g/m2   glasfilt EPS

Nej

Ja

Gammel dækning på stenuld

Ja

Gammel dækning på PIR/PUR

Ja

Gammel dækning på tagbeklædning

Ja

Gammel belægning på beton/silikatplade

Ja

 

Generelle regler for brandklassificering af tagdækning i Europa:

Prøvning af udvendig brandpåvirkning af tagdækning til klassificering i Europa finder sted efter prøvningsmetoderne prEN*)1187. Denne standard er opdelt i fire dele:

  • prEN1187 del 1, kendt som den tyske brandprøvning
  • prEN1187 del 2, kendt som den nordiske brandprøvning
  • prEN1187 del 3, kendt som den franske brandprøvning
  • prEN1187 del 4, kendt som den britiske brandprøvning.

*) prEN, hvor pr står for Preliminary, E-European og N-Norm). Alternativt anvendes også ENV, hvor V står for “Vornorm”

Det er op til myndighederne i hvert enkelt land at afgøre, hvilke af de fire metoder, der skal accepteres. Efter tilfredsstillende prøvning kan tagdækningen klassificeres i henhold til EN13501-5 for det aktuelle underlag, den er prøvet på, og får klassifikationen:

  • BROOF(t1) i henhold til EN13501-5 og ENV 1187 del 1,
  • BROOF(t2) i henhold til EN13501-5 og ENV 1187 del 2,
  • BROOF(t3) i henhold til EN13501-5 og ENV 1187 del 3,

       eller

  • BROOF(t4) i henhold til EN13501-5 og ENV 1187 del 4.

 

Kontakt Tørt for at få en oversigt over alle aktuelle brandklassifikationer eller se SINTEF TG nr. 2010.

Vi har løsninger for klassificeringerne BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3) og BROOF(t4) på de fleste aktuelle underlag.