PROTAN GG

PROTAN GG

Under parkeringsdæk og de moderne, miljøvenlige grønne tage, anbefaler rådgivere at anvende Protan GG, som effektivt klarer belasting og vandtryk.

Protan GG er det mest anvendte materiale til parkeringsdæk, tage med beplantning, stenkister og andre højt belastede konstruktioner.